Mar 25, 2015

Naman Shat Baar HoAAPKE CHARNO MEN NAMAN SHAT BAAR HO

Jab sury  ki prabha gagan men cchaane lage
Murg kee bang ho, bag men koyal gaane lage
Gali men shor ho,bah rahi sheetal mand byaar ho
Jab phoolon ne daaliyo ka kiya shringaar ho
He prabho! Aapke charno men naman shat baar ho

Jab galiyo men shor thamne lage
Krishak khet se ghar ko chalne lage
Jab sury  nistej ho  kshitij ke paar ho
Jab mandiro men uthati jay-jay kee pukaar ho
He prabho! Aapke charno men naman shat baar ho

 

No comments:

Post a Comment